• Nytt Boende
  • Hemma hos
  • Inredning
  • Hus & Hem
  • Våra mässor
  • Om oss
  • Kontakt
  • Arkiv
Emilia Thor, April 25 2019

Solceller på taket ger el i huset


Allt fler satsar på att komplettera sin villa med solceller. Höga elpriser i kombination med ett fördelaktigt solcellsstöd försvarar investeringen. Dessutom kommer vi behöva mer el i framtiden.

Med moderna solcellspaneler på hustaket kan ett vanligt hushåll producera 10 000 till 15 000 kWh miljövänlig el om året.

–Intresset för solceller har blivit större i takt med ökat engagemang för miljön, men också för att priset på en installation har gått ner, berättar Niklas Larsson på Cell Solar, en av de stora aktörerna i landet.

Solcellspaneler har en livslängd på cirka 30 år men redan efter cirka 10 år räknar man att den lägre energikostnaden i huset tjänat in hela investeringen. Om man satsar på en nyckelfärdig lösning anpassad till hela fastigheten, bör man även tänka på att anläggningen ska vara förberedd för framtiden och tekniska utvecklingen.

–Man kan redan nu se att vi har en effektbrist i elnätet – inte minst här i södra Sverige. Med batterilagring som håller på att utvecklas, kan man exempelvis ”spara ” el tills det är tid att ladda bilen eller värma varmvatten för att duschen går på högtryck. Man strävar efter system som effektivt kapar effekttopparna i elnätet, utan att ditt hushåll påverkas. I dagsläget är batterilösningar mycket dyra, men inom fem år kommer vi kunna erbjuda alla våra kunder en kostnadseffektiv lösning för batterilagring, säger Niklas Larsson.

Välj en aktör som kan komma hem till dig och föreslå en skräddarsydd nyckelfärdig anläggning för dina behov nu och i framtiden. I planeringen bör man bland annat fundera på ökad och minskad energiförbrukning, satsning på elbil och anläggningens utvecklingsmöjligheter. Auktoriserade solcellsaktörer vet om du behöver bygglov där du bor och kan också hjälpa till med ansökan om solcellsstöd. De ska också vara registrerade hos elsäkerhetsverket för att vara berättigad för den installation i huset som krävs.

–När man är överens om solcellsanläggningens storlek och utformning tar det cirka sex veckor innan installationen kan göras och sedan 2-3 dagar innan panelerna är på plats och inkopplade. Därefter kan kunden börja producera sin egen solel och även sluta avtal med sin elhandelsaktör för försäljning av eventuell överskottsel, säger Niklas Larsson.

Written by

Emilia Thor

Previous Guide: Bygg ditt eget utekök
Next Skapa din egen walk-in closet